Skip to content

PSYKIATRISKE LIDELSER

ADHD er forkortelsen for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

PSYKIATRISKE LIDELSER

På dansk hedder det forstyrrelse af opmærksomhed, impulsivitet og aktivitet. Der ses også rene opmærksomhedsforstyrrelser (ADD).

ADHD og ADD ses ved 2 % af befolkningen.

Der er en del debat, i forhold til at antallet af personer, der kommer i behandling for ADHD, er hastigt stigende. Det handler i høj grad om, at der er mange voksne, som først får diagnosen stillet i en voksen alder.

Udredning af ADHD tager normalt 3 konsultationer, og i klinikken benyttes de amerikanske diagnosekriterier, med et systematiseret interview. Ofte vil et familieinterview også være nødvendigt.

Såfremt man begynder en medicinsk behandling, vil der oftest være behov for 3-8 samtaler.

Angstlidelser

Ca. 30 % af befolkningen vil opleve mindst 1 angstanfald i løbet af livet.

Ofte debuterer en angstlidelse i forbindelse med depression.

Nogle har lettere angstlidelser, som nåleskræk, flyskræk eller angst for edderkopper.

Der kan også være angstlidelser, der giver større problemer i livsførelsen, for eksempel angst i sociale situationer, angst for at forlade hjemmet, eller angstanfald som kommer uden nogen forklaring. I sværere tilfælde kan der være tale om invaliderende lidelser,

Behandlingsmulighederne er individuel kognitiv terapi, samt medicinsk behandling. Såfremt der ikke kommer tilstrækkelig effekt ved de ovenfor anførte behandlingsmetoder, kan man blive henvist til et specialiseret tilbud ved en af regionspsykiatriens angstklinikker.

Depression

Depression er en hyppig lidelse, som ses ved ca. 5 % af befolkningen, lidt hyppigere hos kvinder end hos mænd.

Årsagen til depression kan enten være genetisk bestemt, eller forårsaget af ydre faktorer.

De grundlæggende symptomer ved depression er en vedvarende følelse af at være trist, ked af det og deprimeret. Med nedsat energi, samt tab af lyst og glæde.

Inddeling af depressioner

Depressioner inddeles i sværhedsgrader. Ved lettere grader af depression er der effekt af kognitiv terapi, hvor man ofte vil kunne få en henvisning fra sin praktiserende læge til en psykolog.

Er depressionen moderat eller svær, vil behandlingen normalt være en kombination af medicin og kognitiv terapi, og henvisning til en psykiater kan være relevant.

Maniodepressiv lidelse

Maniodepressiv lidelse, eller bipolar affektiv lidelse, er en oftest genetisk bestemt sygdom.

I den akutte fase handler det først om at behandle en depression eller en mani. Nogle gange er det nødvendigt med hospitalsindlæggelse.

Der er tale om en kronisk lidelse, hvor risikoen for tilbagefald er meget høj, over 90 %, hvis ikke der bliver givet en forebyggende behandling.

Derfor vil anbefalingen oftest være en kombination af medicin og samtaler. Dels kognitiv terapi, dels også et længerevarende samtaleforløb, i forhold til at følge behandlingen.

OCD

OCD er en forkortelse for det engelske udtryk Obsessive Compulsive Disorder, eller på dansk ”tvangstanker og tvangshandlinger”.

Omkring 20 % af befolkningen har i et vist omfang tvangsprægede træk, men kun ca. 2 % har symptomer i en sådan grad, at der skal sættes en diagnose på. For de hårdest ramte kan lidelsen være invaliderende.

Behandlingen er kognitiv terapi. Enkelte af de antidepressive præparater har ligeledes effekt ved OCD.

Ved mere udtalte symptomer vil anbefalingen være en kombination. Såfremt der ikke er tilstrækkelig effekt, kan man blive henvist til regionens specialiserede klinik for angst og OCD.

Personlighedsforstyrrelser

Vi har alle vores særegne karaktertræk, som gør os unikke.

Omkring 10 % af befolkningen har karaktertræk, som gør livet vanskeligere end nødvendigt. I de tilfælde kan der være tale om en personlighedsforstyrrelse.

Der findes flere forskellige personlighedsforstyrrelser. Der kan være milde former, og mere gennemgribende former.

Undersøgelse for personlighedsforstyrrelse

Ved undersøgelse for en eventuel personlighedsforstyrrelse, benyttes et struktureret interview, som typisk tager 2 samtaler.

Behandlingen er psykoterapi, som ofte vil give en bedring af de psykiske symptomer.

Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress, PTSD, kan opstå ved sværere psykotraumer.

Forsvaret tilbyder hjælp til de af vores soldater, som udvikler PTSD.

I forhold til traumatiserede flygtninge, har regionen et tilbud, Klinik for traumatiserede flygtninge.

PTSD kan også opstå efter for eksempel voldsomme ulykker eller vold. Behandlingen af PTSD indebærer oftest såvel medicinsk behandling som kognitiv terapi.

Skizofreni

Skizofreni er en psykisk lidelse, der ses hos ca. 1-2 % af befolkningen.

Sværhedsgraden af sygdommen kan være meget forskellig.

I de lette tilfælde kan der være tale om en enkelt episode på få uger med hallucinationer og vrangforestillinger.

I de sværeste tilfælde kan der være tale om en mere kronisk tilstand, karakteriseret ved hallucinationer, vrangforestillinger og/eller tilbagetrækning fra omverdenen.

Oftest debuterer sygdommen i ungdomsårene. Efter diagnosen er stillet, tilbydes personer med skizofreni et specialiseret tilbud ved OPUS (regionens tilbud). Når dette behandlingsforløb er færdigt, fortsætter forløbet ved den praktiserende læge, i en psykiatrisk speciallægepraksis, eller ved distriktspsykiatrien.

Behandlingen er medicin og psykoterapi. Ligeledes inddrages familien som regel i behandlingsforløbet.

Andre psykotiske lidelser

Der kan komme psykotiske episoder, uden der er tale om skizofreni.

Ofte udløses de psykotiske symptomer i forbindelse med misbrug eller psykotraumer.

Behandlingen er at eliminere en eventuel årsag til de psykotiske symptomer, samt medicinsk behandling.

Spiseforstyrrelser

I forhold til psykiatrisk behandling, er målgrupperne primært:

  • Anoreksi, nervøs spisevægring
  • Bulimi, nervøs overspisningstilbøjelighed. En spiseforstyrrelse kan i værste fald være helbredstruende.

En del personer med en psykiatrisk lidelse, har også en spiseforstyrrelse. Tilsvarende har personer med en spiseforstyrrelse ofte også en psykiatrisk lidelse. Behandlingen vil således ofte være en kombination af psykoterapi og medicinsk behandling.

Ved sværere spiseforstyrrelser, vil det ofte vise sig nødvendigt med en henvisning til regionens specialiserede tilbud: Center for Spiseforstyrrelser.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar