Skip to content

UDREDNING OG BEHANDLING AF PSYKIATRISKE LIDELSER

Ved den første samtale i klinikken, vil man normalt først have en samtale ved en primærbehandler, hvor der bliver optaget et baggrundsinterview. Derefter en samtale ved Torben Schultz.

Som regel vil der være behov for yderligere 1-2 samtaler, for at få stillet en diagnose.

Når der er stillet en diagnose, laves der en behandlingsplan.

Behandlingsmulighederne er:

Medicinsk behandling

For de flest psykiatriske lidelser er der lavet undersøgelser, som viser, at der er effekt af medicinsk behandling.

Der er forskel på, hvorledes et præparat virker på den enkelte. Nogle kan have god effekt af et præparat, hvor andre ikke har effekt. Ligeledes kan nogle opleve bivirkninger af et præparat, hvor andre tåler præparatet uden bivirkninger.

Derfor er det almindeligt, at man kan blive nødt til at afprøve flere lægemidler, førend man finder det som passer bedst til den enkelte. Nogle gange giver man en kombination af flere præparater. Enten for at opnå en bedre effekt, eller også for at reducere bivirkningerne.

I forhold til bivirkninger, vil du ved ordination herfra blive orienteret om virkninger og bivirkninger, og såfremt du oplever alvorligere bivirkninger, da kontakte klinikken.

I forhold til bivirkninger kan man ligeledes læse indlægssedlen, eller søge på www.min.medicin.dk

Samtaler

Ved de fleste psykiatriske sygdomme er samtaler en væsentlig del af behandlingen.

Ved samtalerne drøftes følgende emner:

Orientering om eventuel medicinsk behandling

Hvad den ønskede effekt er, og orientering om eventuelle bivirkninger. Ved de følgende samtaler vil der ske en vurdering af effekt og bivirkninger.

Lære mere om sygdommen

Eventuelt en samtale, hvor der er en eller flere pårørende til stede, for at de pårørende lærer lidt mere om sygdommen.

Psykoterapi

Psykoterapi er baseret på moderne psykologiske teorier omkring personlighedens udvikling, selvopfattelsen, og relationer mellem mennesker.

Der er tale om såkaldt evidensbaserede psykoterapiretninger:

Kognitiv terapi:

En terapiform, hvor der benyttes teoretiske modeller og behandlingsmetoder. Der arbejdes med at integrere tanker, følelser, kropslige og sansemæssige reaktioner.

ACT:

En nyere kognitiv terapiform, med fokus på at styrke den psykologiske fleksibilitet (evnen til at omstille sig). Der arbejdes med personlige værdier, for der igennem at kunne skabe et mere meningsfyldt liv.

Psykodynamisk terapi:

Vi fortrænger pinlige og ubehagelige oplevelser. De fortrængte oplevelser kan alligevel fortsætte med at påvirke vores liv og vores beslutninger. Formålet med terapien er at ophæve fortrængningerne, hvorved de personlige ressourcer kan frigøres. Terapiformen klarlægger paralleller mellem fortiden og aktuelle problemer. Ofte er der tale om lidt længere terapiforløb.

I klinikken tilbydes terapi til personer med en psykiatrisk lidelse. Ved for eksempel problemer omkring en skilsmisse, ved dødsfald mm, for en person uden psykiatrisk lidelse, henvises til privatpraktiserende psykologer.

Lysterapi

Ved vinterdepressioner kan lysterapi have en effekt.

Der findes en del forskellige lysterapilamper. For at det er lysterapilamper, skal lysstyrken være 10.000 lux, og farvespektret 5.000 eller 5.500 Kelvin. Normalt benyttes lyslampen 20 min. dagligt fra 22/9 – 22/3. Den skal benyttes tidligt på dagen, og senest inden solen går ned.

De fleste lysterapilamper giver 10.000 lux ved 20 cm afstand. Ved fordobling af afstanden reduceres lysstyrken med faktor 4. Det betyder, at 10.000 lux på 20 cm afstand i 20 min giver samme effekt som 2.500 lux på 40 cm afstand i 1 time 20 min.

Der findes også lyslamper med mindre lysstyrke og et lavere tal for farvespektret, som kan have effekt ved almindelig vintertræthed.

I klinikken kan vi fremvise et par typer af lamper. Vi sælger ikke apparater, og har ikke mulighed for at leje ud.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar